26a Wairakei Road, Strowan, Christchurch

Back to Sold Properties

26a Wairakei Rd2